Điều kiện khởi công xây dựng công trình mới nhất

0
33

Một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng là khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định tại điều 107 của Luật xây dựng 2014.

Điều 107 của Luật xây dựng 2014
Điều 107. Điều kiện khởi công xây dựng công trình
1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;

d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;

đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;

e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng và Thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

Các loại giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư gồm:

👉 Giấy phép xây dựng mới;

👉 Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

👉 Giấy phép di dời công trình;

👉 Giấy phép xây dựng có thời hạn.

Điều kiện khởi công xây dựng công trình

Quy định về khởi công xây dựng công trình đã được sửa đổi tại Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2021, việc khởi công xây dựng công trình như sau:

ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

👉 Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

👉 Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định;

👉 Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt;

👉 Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định;

👉 Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng;

👉 Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Theo quy định trên có hai điểm thay đổi so với điều 107 Luật xây dựng 2014 như sau:

1️⃣ Hiện hành quy định phải có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ.

2️⃣ Hiện hành quy định chủ đầu tư phải gửi thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây